Het privacybeleid van MiekeMuis (Dobbelsteenstraat 11B, 9190 Stekene)  is erop gericht u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft.

MiekeMuis is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische communicaties. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), en op alle andere personen die met ons contact opnemen.

Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via [email protected]

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die MiekeMuis verzamelt, betreffen enerzijds de persoonsgegevens die u zelf invoert via onze website, alsook de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen tijdens een persoonlijk bezoek of telefonisch contact.

 

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens: zoals uw naam, voornaam, e-mail en telefoonnummer
  • Adres, alsook de datum om de levering te kunnen uitvoeren
  • Naam, leeftijd en eventueel een foto voor op de taart

 

Waarom verwerken wij u persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

  • het beheer en de uitvoering van uw aanvraag van een offerte
  • het beheer van onze website
  • het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van MiekeMuis
  • de boekhouding van MiekeMuis.

Alle persoonsgegevens worden onder geen enkele omstandigheid doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.  Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens 3 jaar bij te houden omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

De persoonsgegevens van klanten worden gedurende 12 maanden bewaard, vanaf het laatste contact met de  klant.